Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Consiliul Local

Consiliul Local al Municipiului Slobozia este format din 21 de consilieri, aleși în urma scrutinului din data de 27.09.2020, ce au inițiativă și hotărăsc în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Organizare și funcționare

Consiliul Local al Municipiului Slobozia este membru al Asociaţiei Municipiilor din Romania, organizaţie neguvernamentală care sprijină reforma în administraţia publică locală.

Mai multe detalii

Ședințele Consiliului Local

În fiecare ultimă zi de Joi din fiecare lună, Consiliul Local se întrunește în cadrul ședințelor ordinare și ori de câte ori este necesar în cadrul ședințelor extraordinare sau de îndată.

Mai multe detalii

Hotărârile Consiliului Local

La finalul fiecărei ședințe a Consiliului Local, aparatul de lucru al Consiliului Local va formula minuta respectivei ședințe, procesul verbal și hotărârile proiectelor supuse dezbaterii.

Consultă Hotărârile Consiliului Local

Componența Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Slobozia este format din 21 de consilieri care asigură gestionarea eficientă a intereselor publice în baza principiilor legalității, competenței, transparenței și respectului pentru cetățenii orașului.

Mai multe detalii

Comisiile de Specialitate

După constituirea consiliului local, s-au stabilit și organizat comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate. Membrii comisiilor de specialitate sunt aleși numai din rândul consilierilor locali.

Mai multe detalii

Dispozițiile Primarului

Consultă Dispozițiile emise de către Primarul Municipiului Slobozia

Mai multe detalii