Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Carieră

ANUNȚ IMPORTANT

Având în vedere prevederile art.IV, alin. (6) din Ordonanța 34/15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al Rmâniei nr. 415/15.05.2023, Partea I, potrivit căreia “pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul, vă comunică că la nivelul Primăriei Municipiului Slobozia posturile care îndeplinesc cerințele prevăzute în actul normativ menționat și pentru care procedura de concurs poate continua  sunt următoarele:

  • Consilier, casa I, grad profesional principal – Serviciul Investiții și Lucrări Publice  –  proba scrisă în data  18.05.2023, ora 10.00;
  • Inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă – proba scrisă în data de 23.05.2023, ora 10.00. (Sursa)

FORMULARE UTILE

Data afișăriiFUNCȚIA ȘI COMPARTIMENTULTermen Limită ÎnscriereData Examenului Proba ScrisăDocumente Atașate
08.04.2024Consilier juridic principal – Compartiment Proceduri Administrative 29.04.202415.05.2024Anunț
05.04.2024Consilier juridic superior- Compartiment Proceduri Administrative 24.04.202413.05.2024Anunț
29.03.2024Consilier – Compartiment Executare Silită17.04.202407.05.2024Anunț
Selecție dosare
28.03.2024Consilier – Compartiment Evidență și Stabilire I.T.L.16.04.202430.04.2024Anunț
Selecție dosare
26.03.2024Consilier Juridic – Achiziții Publice15.04.202425.04.2024Anunț
Selecție dosare
14.03.2024Concurs PromovareConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Erată
Erată 2
Erată 3
Centralizatoare
Anunț
Centralizatoare
08.03.2024DADP – Posturi Multiple – Serviciul Salubrizare și Deszăpezire22.03.202401.04.2024Anunț
Selecție dosare
Proba practică
Interviu
Raport final
24.10.2023SOFT – Slobozia, un Oraș mai Frumos pentru TineConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
27.07.2023Concurs PROMOVAREConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Centralizator
23.05.2023DADP – Posturi Multiple – Serviciul Iluminat PublicConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
19.05.2023Consilier Superior – CMMSUPL07.06.202321.06.2023Anunț
17.05.2023Director Executiv – Urbanism06.06.202321.06.2023Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Centralizator final
15.05.2023Șef Serviciu – Investiții06.06.202319.06.2023Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
Interviu
Raport final
12.05.2023DADP – Posturi Multiple – Serviciul Mecanizare25.05.202308.06.2023Anunț
Anunț suspendare
11.05.2023DADP – Posturi Multiple – Sv. Administrare și Întreținere Zone VerziConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Anunț suspendare
10.05.2023Consilier Urbanism29.05.202314.06.2023Anunț
10.05.2023DADP – posturi multiple – Serviciul Iluminat Public23.05.202330.05.2023Anunț
Anunț suspendare
28.04.2023Consilier Resurse Umane17.05.202329.05.2023Anunț
Fisa post
Selectie dosare
Proba scrisă
27.04.2023Inspector Superior – Direcția Tehnică04.05.202315.05.2023Anunț
Selectie Dosare
Proba scrisă
18.04.2023Inspector – Proiecte cu Finanțare Externă08.05.202323.05.2023Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Centralizator Interviu si Final
18.04.2023Consilier Juridic – Achiziții Publice08.05.202319.05.2023Anunț
Selecție dosare
18.04.2023Consilier – Investiții08.05.202318.05.2023Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
10.04.2023DADP – Muncitori calificați și necalificațiConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
07.04.2023Consilier – SMPFE18.04.202324.04.2023Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă, Interviu și Centralizator Final
27.03.2023Consilier achiziții publice18.04.202328.04.2023Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Centralizator Interviu
Centralizator Final
14.03.2023DADP – ȘoferiConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
01.03.2023DADP – Muncitori necalificați14.03.202322.03.2023Anunț
Selectie dosare
Proba practică
Interviu
Contestație interviu
Raport final
23.02.2023DADP – Șef Secție10.03.202316.03.2023Anunț
PV Selectie Dosare
Proba scrisa
Raport final
16.02.2023DADP – Posturi multiple – Serviciul Întreținere InfrastructurăConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Centralizator Interviu
PV Proba Scrisa
Raport final
12.01.2023DADP – Posturi MultipleConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Proces Verbal
Interviu
Raport final
15.12.2022Concurs Promovare DADPConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Raport final
29.11.2022DADP – ȘoferConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Probă scrisă
Interviu
Raport final
14.11.2022Concurs Promovare29.11.202214.12.2022Anunț
Selecție dosare
Proba Scrisă
14.11.2022DADP – Salubrizare (30 posturi)Conform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Probă scrisă
Interviu
Raport final
14.11.2022DADP – ȘoferConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Probă scrisă
Interviu
Raport final
11.11.2022Șef Birou – Direcția Juridică05.12.202214.12.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
11.11.2022Director Executiv – Poliția Locală05.12.202215.12.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
08.11.2022Șef Secție Serviciul Salubrizare și Deszăpezire – DADP22.11.202205.12.2022Anunț
Selecție dosare
Probă scrisă
Interviu
Raport final
02.11.2022SOFT – Slobozia, un Oraș mai Frumos pentru TineConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Rezultat contestație
Informare probă scrisă
Probă scrisă
Centralizator final
12.10.2022SOFT – Slobozia, un Oraș mai Frumos pentru TineConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Informare
Proba scrisă
Centralizator final
05.10.2022Direcția de Administrare a Domeniului Public SloboziaConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
27.09.2022Consilier Contabilitate17.10.202228.10.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
27.09.2022Inspector Autorizare Activități Comerciale17.10.202227.10.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
21.09.2022Director Executiv – Direcția Tehnică10.10.202224.10.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
21.09.2022Director Adjunct – Direcția Urbanism10.10.202225.10.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
14.09.2022EXTERN: Experți Identificare și Gestionare Grup ȚintăConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
12.09.2022Concurs posturi vacanteConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Erată
Selecție dosare
Proba scrisa
01.08.2022Concursuri Promovare05.08.202223.08.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
Interviu
Centralizator final
29.07.2022Director – CSM Unirea Slobozia11.08.202225.08.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
22.07.2022Consilier – Resurse Umane10.08.202229.08.2022Anunț
Selecție dosare
Probă scrisă
Rezultat contestație
Centralizator final
22.07.2022Șef Birou – Juridic10.08.202224.08.2022Anunț
Selecție dosare
Probă scrisă
20.07.2022Consilier Urbanism08.08.202223.08.2022Anunț
20.07.2022Consilier Achiziții08.08.202222.08.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Centralizator Interviu
Centralizator Final
04.07.2022Consilier Juridic25.07.202204.08.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
04.07.2022Promovare DADPConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunt
Proba scrisă
Raport final
30.06.2022Consilier – Proiecte cu Finantare Externa13.07.202225.07.2022Anunt
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
28.06.2022DADP – Conform anunțului atașatConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Raport final
Proba scrisă
Proba practică
Raport final
Raport final
PV Interviu
Raport final
21.06.2022Consilier Asistent SMPFE11.07.202225.07.2022Anunt
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
21.06.2022Consilier Superior MMSUP11.07.202226.07.2022Anunt
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
09.06.2022Operator Economici: Locuri de muncă (Relocare)Conform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
02.06.2022Consilier Patrimoniu21.06.202204.07.2022Anunț
Selecție dosare
Proba Scrisă
Interviu
Centralizator final
31.05.2022Șofer15.06.202227.06.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
23.05.2022Șef Birou Contabilitate – DADP10.06.202221.06.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
Proba practică
Interviu
18.05.2022Compartiment Administrativ31.05.202214.06.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
04.05.2022Consilier Juridic23.05.202206.06.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
20.04.2022Consilier – DFPL27.04.202209.05.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
20.04.2022Director – DJAPL09.05.202223.05.2022Anunț
Borderou selecție dosare
Extras centralizator proba scrisa
Interviu
Centralizator final
18.04.2022Concursuri PromovareConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Borderouri selectie dosare
Proba scrisă
Proba scrisă
Centralizator Interviu
Centralizator proba scrisă
Extras centralizator interviu
14.04.2022Mecanizare – DADPConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selectie dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
14.04.2022Spații verzi – DADPConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selectie dosare
Probă scrisă și practică
Interviu
Raport final
13.04.2022Șef Birou – DADPConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selectie dosare
Proba scrisă
Raport final
13.04.2022Reparații Străzi – DADPConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selectie dosare
Proba scrisă
Interviu
Raport final
11.04.2022Șoferi – SPTLConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
11.04.2022Contabil – SPTLConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
Selecție dosare
Probă scrisă
Interviu
Centralizator final
04.04.2022Consilier – Serviciul Investiții26.04.202209.05.2022Anunț
Selectie dosare
Centralizator
Centralizator
04.04.2022Consilier – Programe cu Finanțare Externă26.04.202210.05.2022Anunț
04.04.2022Consilier – Serviciul Execuție Bugetară – DFPL26.04.202210.05.2022Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
18.03.2021Consilier – Direcția Finanțe Publice Locale06.04.202218.04.2022Anunț
Borderou selecție dosare
Centralizatoare
11.03.2022Recrutare Jandarmeria RomânăConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
11.03.2022Recrutare Poliția RomânăConform anunțului atașatConform anunțului atașatAnunț
09.02.2022Consilier Informatică28.02.202214.03.2022Anunț
09.02.2022Consilier Relații cu Publicul28.02.202215.03.2022Anunț
Borderou selecție dosare
Centralizator proba scrisa
Interviu
Centralizator final
17.01.2022Consilier SPTL31.01.202209.02.2022Anunt
Selecție dosare
Proba scrisa
Interviu
Centralizator final
02.12.2021Posturi Multiple – DADP Consultă documentele atașate Consultă documentele atașate Anunț
PV
PV
Raport final
PV Interviu
Raport final
02.12.2021Șef Birou – DADP21.12.202129.12.2021 Anunț
PV
PV
Raport final
26.11.2021Consilieri Serviciul Investiții15.12.202127.12.2021 Anunț
Borderou
Extras borderou
Centralizator proba scrisă
23.11.2021 Examen Promovare – DADP Anunț
PV Proba Scrisă
Raport final
22.11.2021 Inspector Programe cu Finanțare Europeană 13.12.2021 22.12.2021 Anunț
Selectie dosare
Centralizator
Final
22.11.2021Consilier Achizitii13.12.202122.12.2021Anunț
Borderou
22.11.2021Referent – DITL13.12.202122.12.2021Anunț
Selecție Dosare
Centralizator
Interviu
Centralizator final
19.11.2021 Director Executiv – DECTSL 08.12.2021 20.12.2021 Anunț
Borderou selecție dosare
Centralizator final
19.11.2021Consilier Superior – Patrimoniu08.12.202121.12.2021Anunț
Selecție dosare
Centralizator proba scrisa
Interviu
Centralizator final
20.09.2021Contabil – SPTL01.10.202112.10.2021 Anunț
03.09.2021Posturi multiple Consultă documentele atașate Consultă documentele atașate Anunț
Selecție dosare
PV Proba Scrisa
PV Interviu
PV Final
31.08.2021 Examene de testare profesională conform HCL 198/11.08.2021 02.09.2021 07.09.2021 Anunț
Borderou selecție dosare
Proba scrisa
Centralizator final
Anunț
30.08.2021Concurs conform prevederilor Art. 518 Alin(3) – Codul Administrativ02.09.202106.09.2021Anunț
Borderou selecție dosare
Anunț
Proba scrisă
03.08.2021Concurs Promovare – DADP Consultă documentele atașate Consultă documentele atașate Anunț
PV Proba Scrisa și Practică
Raport final
22.07.2021Consilier – Urbanism10.08.202124.08.2021Anunț
20.07.2021Inspector – Investiții09.08.202123.08.2021Anunț
Selectie dosare
Proba scrisă
Interviu
Centralizator final
20.07.2021Consilier – Resurse Umane09.08.202120.08.2021Anunț
19.07.2021Consilier I – SPTL30.07.202111.08.2021Anunț
Selecție dosare
Rezultate proba scrisă
Rezultate interviu
Centralizator final
12.07.2021Director SPTL23.07.202102.08.2021Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
Interviu
Centralizator final
01.07.2021Șef Serviciu II – Serviciul Programe20.07.202102.08.2021Anunț
Selecție dosare
Proba scrisa
Interviu
Centralizator final
28.06.2021DADP – Șef Secție13.07.202120.07.2021Anunț
PV selectie dosare
Selectie dosare
PV Proba Scrisa
PV Proba Scrisa
Raport Final
PV
Raport final
22.06.2021DADP – Muncitori CalificațiConsultă documentele atașateConsultă documentele atașateAnunț
Selecție dosare
Proba scrisa
PV
PV
Raport Final
PV Interviu
22.06.2021DADP – Muncitori spații verziConsultă documentele atașateConsultă documentele atașateAnunț
Selecție dosare
PV
PV Interviu
PV
Raport Final
PV
17.06.2021Arhitect Șef06.07.202120.07.2021Anunț
Borderou selectie dosare
Proba Scrisa
Informare
Centralizator Interviu
Centralizator Final
14.06.2021Serviciul Administrativ – Muncitor calificat28.06.202107.07.2021Anunț
Selecție dosare
Centralizator probă scrisă
Centralizator interviu
Centralizator final
17.05.2021Serviciul Administrativ – Muncitor calificat28.05.202109.06.2021Anunț
PV Proba Scrisa
17.05.2021DADP – Muncitor calificat31.05.202109.06.2021Anunț
PV Selecție Dosare
Proba scrisă
PV Final
17.05.2021DADP – Muncitor necalificat31.05.202109.06.2021Anunț
PV Selecție Dosare
Proba scrisă
PV Contestatie
PV Proba Practica
PV Interviu
PV Final

Regulamentul pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, ale căror posturi sunt afectate de reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 198/11.08.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia

Regulamentul pentru respectarea drepturilor personalului contractual, ale căror posturi sunt afectate de reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 198 /11.08.2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.

DOCUMENTE UTILE:

ANUNȚ

În atenția candidaților la concursurile organizate de Primăria Municipiului Slobozia, în perioada stării de alertă, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Potrivit prevederilor Hotărârea nr. 1161 din 25 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, punctul 6, ”Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmări infectării cu virusul SARS-CoV-2.”