Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organizare și funcționare

Conform art. 91 din Legea 215 / 2001 ,,Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcţională cu activitate permanentă, denumită primaria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.”