Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organizare și Funcționare

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi oraşeneşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.
Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune şi oraşe, în condiţiile legii. Consiliul Local al Municipiului Slobozia este membru al Asociaţiei Municipiilor din Romania , organizaţie neguvernamentală care sprijină reforma în administraţia publică locală. Tot în acest sens, consiliul local cooperează şi cu diferite organisme internaţionale.

Principalele atribuții ale Consiliului Local sunt:

  • Organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.
  • Dezvoltarea economico-socială și de mediu a Municipiului Slobozia
  • Administrarea domeniului public și privat al Municipiului Slobozia
  • Gestionarea serviciilor publice furnizate către cetățeni
  • Asigurarea cooperării interinstituționale pe plan intern și extern

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Administraţia publică în municipiul Slobozia se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

ROF 2019 + Completare