Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monitorul Oficial Local

Monitorul Oficial Local al Primăriei Municipiului Slobozia, în baza OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

Categorie de Informații PubliceLegături și Documente Atașate
1. STATUTUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALEAccesează documentele
2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVERegulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F) – Consiliul Local 2019
3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVEHotărârile Consiliului Local
Proiecte de Hotărâre
Registrul pentru evidența hotărârilor
Minutele Ședințelor Consiliului Local
Procesele Verbale ale Ședințelor Consiliului Local
4. DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVEDispozițiile Primarului / Registrul pentru evidența dispozițiilor
5. DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIAREAccesează documentele
Registrul datoriei publice locale – Municipiul Slobozia
6. ALTE DOCUMENTERegistrul refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative
Registru pentru propuneri, sugestii, opinii la proiectele de hotărâre
Registrul Solicitărilor în Baza Legii 544/2001
Proiecte de acte normative
Declarații de căsătorie
Formulare Utile
Alte documente
Alte probleme de interes public în dezbatere