Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lista contractelor de achiziții publice

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, furnizare echipamente și execuție lucrări în cadrul proiectului “Realizare unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia” Cod SMIS 128395
Servicii de evaluare patrimonială a bunurilor imobile de natura mijloacelor fixe
Servicii de mentenanță și suport tehnic pentru aplicația software SIMTAX, pentru o perioadă de 9 luni
Carburant auto pe bază de card pe anul 2022
Servicii de proiectare pentru faza D.A.L.I. la obiectivul de investiții “Modernizare Parc E14”
Servicii de consultanță privind depunrea de cereri de finanțare în adrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență al României
Servicii de curățenie și igienizare
Servicii mentenanță, revizie, reparație sistem de protecție prin alarmare a populației Municipiului Slobozia
Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 8, 9, 10, 14, 15, 17 aparținând unității administrativ teritoriale Municipiul Slobozia din județul Ialomița
Actualizare Proiect Tehnic pentru “Racorduri Stații de încărcare autobuze electrice Municipiul Slobozia”
Servicii de proiectare pentru faza DALI la obiectivul Retehnologizare treaptă aerare stație de epurare Slobozia – înlocuire soluție aerare treapta biologică
Servicii colectare, transport și neutralizare a deșeurilor periculoase și nepericuloase, cu excepția deșeurilor explozibile și a celor radioactive
Articole de papetărie și accesorii de birou