Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Buletin Informativ Anual – 2022

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

TITLUDOCUMENTE ATAȘATE
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţieiActe funcționare
Structura organizatorică , atribuţiile departamentelor instituţiei : R.O.F., Organigramă, R.O.IOrganigramă
ROI
ROF
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale fucţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publiceCONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Funcționar Public Responsabil cu Difuzarea Informațiilor Publice
Murarașu Cristian
TELEFON: 0040-243-207130,0040-243-231401 / INT. 149;
FAX: 0040-243-212149
E-MAIL: PRESA@MUNICIPIULSLOBOZIA.RO
Coordonatele de contact ale instituţieiPagina de contact
AudienţePagina audiențe
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabilBuget 2022
Bilanț 2021
Programele şi strategiile propriiProiecte
Lista cuprinzând documentele de interes publicLista documentelor de interes public
Documente exceptate
HCL 33/2011
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate , potrivit legii.Listă documente
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public .Modalități de contestare