Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Conturi IBAN

MOTIVUL PLĂȚIICONT IBAN (TREZORERIE)
Impozit cladiri pers. fiziceRO64TREZ3912107020101XXX
Impozit/taxa terenuri pers. fizice (inclusiv
imp. terenuri amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de teren cu constructii)
RO11TREZ3912107020201XXX
Cont plată plăcuțe de înregistrareRO33TREZ24A700330850101X
Imp. mijl. de trans. pers.fiziceRO83TREZ3912116020201XXX
Vehicule lente pers. fiziceRO67TREZ39121160250XXXXX
Imp. mijl. de trans.>12to pers.fiz.RO14TREZ3915033XXX000210
Impozit teren extravilanRO08TREZ3912107020203XXX
Impozit/taxa cladiri pers. juridiceRO14TREZ3912107020102XXX
Impozit/taxa terenuri pers. juridice (inclusiv imp. terenuri amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de teren cu constructii)RO58TREZ3912107020202XXX
Imp. mijl. de trans. pers. jurid.RO33TREZ3912116020202XXX
Vehicule lente pers. juridiceRO67TREZ39121160250XXXXX
Imp. mijl. de trans.>12to p.jurid.RO14TREZ3915033XXX000210
Taxa hotelieraRO18TREZ39121120207XXXXX
Impozit pe spectacolRO74TREZ39121150201XXXXX
Taxa elib. autorizatie const., taxa avizare
certificat urbanism, taxa elib. certificat
nomenclatura stadala, taxa elib. autorizatie sanitara de functionare, taxa elb./viza anuala autoriz. desf. activ. alimentatie publica, taxa elib. si vizare autorizatie taxi, taxa elib. copii heliografice planuri cadastrale
RO71TREZ39121160203XXXXX
Taxa judiciara de timbru (conform OUG nr. 80/2013)RO49TREZ39121070203XXXXX
Taxa afisaj, reclama si publicitateRO18TREZ39121180250XXXXX
Taxa acces statie taxi, taxa utilizare
temporara teren domeniul public
RO67TREZ39121160250XXXXX
Venituri ch. judecata, despagubiriRO93TREZ39121330228XXXXX
Amenzi buget local (toate tipurile de amenzi persoane fizice) si circulatieRO18TREZ39121A350102XXXX
Venituri din prestari servicii (taxa C.I.)RO72TREZ39121330208XXXXX
Rate locuinta vanzare apartamente ANLRO56TREZ3915006XXX000125
Venituri din concesiuni, inchirieri (Chirie
apartament; taxa concesiune; chirie loc
parcare; chirie ANL)
RO89TREZ39121A300530XXXX
Alte venituri, caiet sarcini, particip. licit.,
comision vz locuinte fv, debite diverse, chelt. executare silita, taxa autorizatie de acces – traversare oras)
RO62TREZ39121360250XXXXX
Venituri vz. locuinte – rate locuinta fond
vechi
RO41TREZ39121390203XXXXX
Venituri vz. locuinte –rate locuinta fond nouRO92TREZ39121390210XXXXX
Venituri vanzare unor bunuri apartinand
domeniului privat (rate cabinete medicale, rate vanzare teren concesionat)
RO84TREZ39121390207XXXXX
Venituri speciale – taxa salubritateRO74TREZ39121360206XXXXX
Venituri val. bunuri instit publiceRO68TREZ39121390201XXXXX
Cheltuieli de intretinere pentru locuintele
construite din fondurile ANL si locuite de
serviciu
RO61TREZ39121E330800XXXX