Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Direcția de Evidență a Persoanelor

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia a fost înfiinţată ca Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Slobozia, în cadrul Consiliului Local, în data de 1 ianuarie 2005 prin H.C.L. nr. 95/20.12.2004. Începând cu 01.03.2006, prin H.C.L. 24/24.02.2006, SPCLEP Slobozia se organizează ca persoană juridică de drept public, aflată în subordinea Consiliului Local Slobozia.

D.E.P. Slobozia funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 97/2005 – actualizată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi cele ale Legii nr. 119/1997 – actualizată, cu privire la actele de stare civilă şi ale altor acte normative specifice.

Direcția de Evidență a Persoanelor

Bld. Cosminului nr.2 , Bloc I7, 920058
Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Telefon: (+40) 243 233 790
Fax: (+40) 243 233 790
Email: slobozia@il.e-adm.ro
Program de lucru: Luni-Joi 08:00 – 16:30, Vineri 08:00 – 14:00

DOCUMENTE ADMINISTRATIVE

Programarea pentru transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă ale persoanelor care au redobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată domiciliul în România, a persoanelor care au dobândit cetăţenia conform art. 10 şi act. 11 din Legea cetăţeniei nr. 21/1991 cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor care deţin documente eliberate de structura de emigrări, cu domiciliul în Mun. Slobozia se face momentan telefonic la nr. 0243 233790, interior 14 doar in ziua de LUNI, între orele 9.00-11.00. (Descarcă documentul atașat)

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia, Judeţul Ialomiţa, furnizează servicii pentru cetăţenii municipiului şi locuitorii celor 18 localităţi arondate, după cum urmează:

a) întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d) întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă;
e) transcrie certificate de stare civilă ale cetaţenilor români întocmite la autorităţile străine;
f) întocmeşte dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă;
g) Întocmeşte dosarele de divorţ pe cale administrativă;
h) întocmeşte dosarele necesare acordării sprijinului financiar la constituirea familiei, acordat în baza Legii 396/2006;
i) actualizează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
j) furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
k) utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
l) furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
m) întocmeşte listele electorale pemanente;
n) primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător;
o) primeşte de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, pe care le eliberează solicitanţilor;
p) oferă orice alt serviciu specific care poate veni în sprijinul rezolvării problemelor cetăţenilor.