Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința de îndată a Consiliului Local – 13 MARTIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 13.03.2023, orele 16.00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 84/2008, privind aprobarea unor reglementări și regulamente, privind desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Slobozia, modificată și completată.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
2Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Slobozia și Clubul Sportiv Școlar Slobozia referitor la depunerea cererii de finantare și implementarea proiectului  PNRR – Componenta C15 Educație – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
3Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Slobozia și Palatul Copiilor Slobozia referitor la depunerea cererii de finantare și implementarea proiectului  PNRR – Componenta C15 Educație – „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia2, 5
4Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, a indicatorilor și a valorii eligibile.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
5Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 66/28.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIREA DE CENTRE DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 94/25.02.2022 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții: ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Protocol de Parteneriat între Asociația „Pădurea Copiilor” și UAT Municipiul Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia2, 3
8Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *