Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: MunicipiulSlobozia

Anunț Mediu: SC PET STAR RECYCLING SRL

SC PET STAR RECYCLING SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “ÎNFIINȚARE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ PE TERENUL APARȚINÂND SOCIETĂȚII SC PET STAR RECYCLING SRL, ÎMPREJMUIRE, DRUMURI DE ACCES ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a fi amplasat în mun.Slobozia, Tarlaua 822, parcelele 2-3, jud. Ialomița, înregstrată la APM Ialomița la nr.3509/12.04.2024.

Read More

Anunț Mediu: SC PANDORA PROD SRL

S.C. PANDORA PROD SRL titular al proiectului:,, CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI IMPREJMUIRE propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, str Calugareni, nr 2A4, jud lalomita.

Read More

Declarații de avere și interese 2024 – Funcționari Publici

Declarațiile de avere și declarațiile de interese, sunt publicate în conformitate cu prevederile Legii 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, modificată și completată prin Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Legea 176/2010 Art.4, alin. (2): persoanele prevăzute de prezenta lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și declarațiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

Read More

Listă titluri executorii

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (4),(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Read More