Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința de îndată a Consiliului Local – 22 MARTIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 22.03.2023, orele 16.00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
2Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE  DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE”.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 7/17.01.2023privind participarea la proiectul „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița” și aprobarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slobozia, Județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia2
5Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *