Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 7 NOIEMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 07 noiembrie 2023, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna noiembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 326/09.09.2022 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 38919/22.03.2021 aferent proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului cotizației Municipiului Slobozia în calitate de membru al Asociației Grup de Acțiune Locală „Slobozia 2017”, pentru anul 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Slobozia și Mănăstirea „Sfinții Voievozi” Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
9Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 257/26.10.2023 privind emiterea avizului Consiliului Local Slobozia pentru prestarea activităților de servicii funerare de către SC PETRACOM SRL pentru sediul secundar situat în municipiul Slobozia, șoseaua Călărași nr. 7, județul Ialomița.Primarul Municipiului Slobozia2, 4
10Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *