Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 15 NOIEMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 15 noiembrie 2023, orele 1400

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, Cod SMIS 128391, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
2Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, Cod SMIS 128392, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
3Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Construcție Complex Social Bora în Municipiul Slobozia”, Cod SMIS 155429, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
4Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă” Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
5Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, Cod SMIS 128956, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
6Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Amenajare loc de joacă pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki”, Cod SMIS 141230, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
7Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban zona “Orășelul copiilor” din Municipiul Slobozia”, Cod SMIS 129160, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
8Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
9Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor”, Cod SMIS 128394, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.Primarul Municipiului Slobozia1, 2
10Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, Cod SMIS 128395, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 1, 2
11Proiect de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare bazat pe soluţii inovative”, Cod SMIS 128389, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 1, 2
12Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

DIN DATA DE 15.11.2023

Nr. crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna noiembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *