Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 31 IANUARIE 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 31.01.2024, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 decembrie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 19 decembrie 2023.
3Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 22 decembrie 2023.
4Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 18 ianuarie 2024.
  5Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia  2,4
 6Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI REALIZARE ZONA COMERCIALA FLORI, ZONA ELEGANT, SLOBOZIA”Primarul Municipiului Slobozia 1
  7Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea cererii de cofinanțare și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții: ,,MODERNIZARE SI REALIZARE ZONA COMERCIALA FLORI, ZONA ELEGANT, SLOBOZIAPrimarul Municipiului Slobozia  1
  8Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice –Colegiul National Mihai Viteazul, Corp A, Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Cresterea Eficientei energetice Gradinita cu program prelungit JUNIOR Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
     10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Grădinița cu program prelungit PITICOT, Municipiul Slobozia”    Primarul Municipiului Slobozia     1,3
  11Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice – Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza”,Corp B, Slobozia ”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  12Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficienței energetice – Școala Gimnazială nr. 3, Corp C1/A, Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
 13Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Stații Pompare Ape Uzate (S.P.A.U.), în Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia 1,3
14Proiect de hotărâre .privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2024 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 1
  15Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 327/09.09.2022 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 77976/23.08.2021 aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”Primarul Municipiului Slobozia  1
  16Proiect de hotărâre referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”Primarul Municipiului Slobozia  1
  17Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Contractului de închiriere nr. 58627/12.05.2022 privind închirierea unor suprafețe de pajiști permanente aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, către ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE SLOBOZIA NOUĂPrimarul Municipiului Slobozia  2
 18Proiect de hotărâre privind aprobarea perioadei de pășunat pe pajiștile aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, pentru anul 2024.Primarul Municipiului Slobozia 2
 19Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti.Primarul Municipiului Slobozia 2
  20Proiect de hotărâre referitoare la aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2023.Primarul Municipiului Slobozia  5
  21Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Asigurarea  iluminării corespunzătoare  a trecerilor de pietoni nesemaforizate, a parcărilor și a tronsoanelor de drum intravilane insuficient  iluminate”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  22Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șos. Nordului, bloc T2, scara B, etaj 2, apartament 11, către doamna Zăvadă Dorina și domnul Zăvadă Daniel-LucianPrimarul Municipiului Slobozia  1,4
 23Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2024 – aprilie 2024Primarul Municipiului Slobozia 
24Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.
Contestație S.C. PETRACOM S.R.L.
Solicitare S.C. PETRACOM S.R.L. privind revocarea HCL nr. 373 din 19.12.2023
Punct de vedere Direcția Juridică
 

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 31.01.2024

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărârereferitoare la modificarea  HCL nr. 336/28.11.2023 privind constituirea rezervei de implementare destinata contractului nr. 76950/17.08.2021 aferent obiectivul de investiție:”Reabilitarea,modernizarea si conectarea zonei pietonale dintre strazile Ialomitei si Aleea Pietii cu acces la B-dul Matei Basarab la zona extinsa de mobilitate urbană ”Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
3Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A.Primarul Municipiului Slobozia3
4Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru închirierea unor suprafețe de pajiști permanente aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *