Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Compartiment Informatică

Anunț de mediu: S.C. PK ARSENIC S.R.L.

S.C. PK ARSENIC S.R.L., titular al proiectului „PUT FORAT PENTRU IRIGAŢII”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „PUT FORAT PENTRU IRIGAŢII”, propus a fi realizat în mun. Slobozia, sos. Bucuresti-Constanta, T478/1, P1,jud. Ialomiţa.

Read More

Anunț de mediu: S.C. Avicola Slobozia S.A.

S.C. Avicola Slobozia S.A. cu sediul in Slobozia ,Sos Constanta nr.5-6, jud. Ialomiţa ,punct de lucru in Municipiul Slobozia, Sos. Constantei nr.5-6 ; anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru activitatea incadrata conform Legii 278/2013 privind emisiile industrial la Anexa 1, pct.6.4. a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de producţie de peste 50 tone carcase pe zi.

Read More

Achiziție publică: Servicii de  promovare a proiectului “Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, Cod SMIS 128391

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de  promovare a proiectului Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană, Cod SMIS 128391

Read More

Servicii de promovare a obiectivului de investiție : Servicii de promovare a obiectivului de investiție „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, COD SMIS 128395

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect”Servicii de promovare a obiectivului de investiție : Servicii de promovare a obiectivului de investiție „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, COD SMIS 128395

Read More

Servicii de promovare a obiectivului de investiție „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ŞI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUŢII INOVATIVE”  în Municipiul Slobozia,  Cod SMIS 128389

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect Servicii de promovare a obiectivului de investiție „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ŞI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUŢII INOVATIVE”  în Municipiul Slobozia,  Cod SMIS 128389.

Read More

Achiziție publică: Servicii de  promovare a proiectului “Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de  promovare a proiectului “Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile menționate anterior.

Read More