Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Compartiment Informatică

Aviz Mediu: S.C. URBAN S.A.

Primăria Municipiului Slobozia, titular al proiectului „Retehnologizare treapta aerare Staţie Epurare Slobozia-înlocuire soluţie aerare treapta biologică”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către A.P.M. Ialomiţa, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : „Retehnologizare treapta aerare Staţie Epurare Slobozia-înlocuire soluţie aerare treapta biologică”

Read More

Informare: S.C. URBAN S.A.

Această informare este efectuată de S.C. URBAN S.A. cu sediul în str. Aleea Crinilor, nr.l, Slobozia, jud. Ialomiţa, cod unic de înregistrare 11316859 , J21/259/1998, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, SGA Ialomiţa, aviz de gospodărire a apelor pentru ’’RETEHNOLOGIZARE TREAPTA AERARE STAŢIA EPURARE SLOBOZIA-ÎNLOCUIRE SOLUŢIE AERARE TREAPTA BIOLOGICĂ.”

Read More

Listă titluri executorii

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emisă[1] Somația nr. 64349/ 03.06.2022 pe numele[2] BUJOR PETRICA CIPRIAN, C.N.P. , cu domiciliul fiscal în municipiul Slobozia, județul Ialomiţa .

Read More

Informare – PK ARSENIC S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL PK ARSENIC SRL, Str. Barbu Vacarescu Nr. 201, Etaj 11, Biroul nr. 23, Sector 2, Bucureşti, intenţionează să solicite de la AN “Apele Române” – direcţia apelor Buzău – Ialomiţa , Aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia RETAIL PARK SLOBOZIA: CONSTRUIRE CORP C22 si RESTAURANT TIP DRIVE-IN, REALIZARE PARCARE, AMENAJARE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE ŞANTIER . Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, Romania, nr. cad. 39151

Read More

Anunț mediu: Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia cu sediul în Strada Episcopiei nr.1, titular al planului “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană”, în localitatea Slobozia, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Read More

Anunț mediu: Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia cu sediul în Strada Episcopiei nr.1, titular al planului “Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”, în localitatea Slobozia, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Read More