Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 13 februarie 2024

DISPOZIȚIA CONVOCĂRII

ședinței extraordinare din data de 13 februarie 2024, orele 16.00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Refacere Împrejmuire Liceul tehnologic “Înălțarea Domnului”  Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”Primarul Municipiului Slobozia1,3
2Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice  Scoala Gimnaziala “Sf. Andrei”, Slobozia ”Primarul Municipiului Slobozia1,3
3Proiect de hotărâre referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 94/25.02.2022 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții: ,,CONSTRUCȚIE COMPLEX SOCIAL BORA ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” ,cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia1,3
4Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Anexei la HCL Slobozia nr. 166/06.07.2023 privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.000 mii lei, modificată prin HCL nr. 341/2023Primarul Municipiului Slobozia1,2
  5Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes județean” Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor Publice din Județul Ialomița”Primarul Municipiului Slobozia 1,2 
 6Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2024  pentru  Mănăstirea “Sfinții Voievozi” SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 1
  7Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Amenajare loc de joacă, Școala nr. 2 ”Sfântul Andrei” ”Primarul Municipiului Slobozia 1,3
  8Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Modernizare Imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 3”Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  9Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Realizare construcție împrejmuire și sistematizare curte și anexe Centru de Educație Non-Formală Slobozia ”  Primarul Municipiului Slobozia  1,3
  10Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Recompartimentare corp C1 din Cartea Funciara cu nr. 41284 ” Primarul Municipiului Slobozia 1,3
  11Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Modernizare Stadion 1 Mai”Primarul Municipiului Slobozia 1,3
  12Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Teren de sport – Liceul de Arte “Ionel Perlea”Scoala Bora”Primarul Municipiului Slobozia 1,3
 13Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, ai instituțiilor și serviciilor subordonatePrimarul Municipiului Slobozia 1,3
14Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2024 Primarul Municipiului Slobozia 1,2,3,4,5

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A SEDINŢEI

EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 13.02.2024

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărârer eferitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioarePrimarul Municipiului Slobozia3
2Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului privat în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a imobilului situat Municipiul Slobozia, Aleea Tineretului, nr. 1, este înscris în cartea funciară 37226 și are nr. cad. 37226-C1, o suprafață de 418 mp, iar terenul aferent are o suprafață de 457 mp și este înscris în CF 37226 având nr. cad. 37226Primarul Municipiului Slobozia3,5

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *