Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 29 FEBRUARIE 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 29.02.2024, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 31 ianuarie 2024.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 13 februarie 2024.
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Ştrand Municipal, strada Răzoare, Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa”Primarul Municipiului Slobozia 1
4Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia1
  5Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii PAZĂ ȘI SERVICII COMUNITARE S.R.L.Primarul Municipiului Slobozia 1 
 6Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRLPrimarul Municipiului Slobozia 1
  7Proiect de hotărâre  privind completarea Anexei nr. 1 a  Caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare prestate de Operatorul – Direcția de Administrare a Domeniului Public SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 2,4 
  8Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii ,, Infiintarea unui Centru Multifunctional pentru Persoane Varstnice  in care va functiona un Centru de zi  de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice (8810 CZ-V-I )  si o  Unitate de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice  ( 8810 ID-I)”  al Municipiului Slobozia   Primarul Municipiului Slobozia    1,3  
  9Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de acces și de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, pentru perioada 01.03.2024-28.02.2025 Primarul Municipiului Slobozia          5
  10Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de acces și a Listei cu ordinea de prioritate a locuințelor pentru tineri, construite din fonduri ANL, destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate,  în Municipiul Slobozia, pentru perioada 01.03.2024 – 28.02.2025  Primarul Municipiului Slobozia  5  
  11Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute de către SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a piețelor, bazarului, oborului și cimitirelor umane din Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 1,4
  12Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  HCL nr. 53/28.03.2019, a Anexei 2 privind programul de transport și Anexei 6.1 privind categoriile de calatori care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul in comunPrimarul Municipiului Slobozia 2,4 
 13Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe sociale din fondul de locuințe sociale al Municipiului Slobozia – luna februarie 2024Primarul Municipiului Slobozia 5
14Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului  chiriilor aferente locuințelor pentru tineri,       destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe Primarul Municipiului Slobozia 1,4
  15Proiect de hotărâre  privind stabilirea chiriei pentru contractele de închiriere ce au ca obiect, locuințe sociale, locuințe de serviciu și apartamentele din fondul vechi din  municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 1,4 
  16Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Cresterea eficientei energetice – Centru de Educație Non-Formală Slobozia ”Primarul Municipiului Slobozia 1,3 
 17Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea unei locuințe construite din fondurile statului, situată în Municipiul Slobozia,Aleea  Baii, bloc S3, sc. A, et. 4, apt. 20, către doamna Năsturică ClaudiaPrimarul Municipiului Slobozia 1,4
  18Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia 2

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 29.02.2024

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a unor imobile din fondul de locuințe al Primăriei Municipilui Slobozia, situate în Municipiul Slobozia, județul Ialomița, către Spitalul Județean de Urgență SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia3,5
2Proiect de hotărâre privind aprobarea activitatii autofinantate din venituri proprii pentru unitatile de invatamant preuniversitar ( liceele) din subordinePrimarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 418/16.05.2019Primarul Municipiului Slobozia2
4Proiect de hotărâre referitor la modificarea H.C.L. Slobozia nr. 98/27.04.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2024.Primarul Municipiului Slobozia1,2
 5Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției de Asistență Socială Slobozia pentru anul 2024Primarul Municipiului Slobozia5
 6Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor trasee rutiere,  prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare și informare pe anumite străzi din Municipiul SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia3,4
 7Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local pentru Mănăstirea “Sfinții Voievozi” Slobozia  Primarul Municipiului Slobozia1
 8Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Înființare și operaționalizare Centru de Zi de Asistență și Recuperare pentru persoane vârstnice al municipiului Slobozia de tip (8810 CZ-V-I) centre de zi de asistență și recuperare din cadrul centrului multifunțional și o unitate de îngrijire la domiciliu din cadrul centrului multifunctional (8810 ID-I)”Primarul Municipiului Slobozia1,3
 9Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Extindere si Modernizare Bazar Municipal Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1,3
 10Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții  “Modernizare Piața Agroalimentară Ialomița”Primarul Municipiului Slobozia1,3
  11Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta la nivelul Municipiului SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia1,2,5
12Proiect de hotărâre referitor la modificarea articolului 3 alin(1) din cuprinsul H.C.L. nr. 356/19.12.2023Primarul Municipiului Slobozia2,3
13Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de concesiune asupra terenului în suprafață de 37620 mp, situat în municipiul Slobozia, zona Gara CF Slobozia Nouă, identificat cu număr cadastral 42309, în favoarea doamnei Opincă GeorgetaPrimarul Municipiului Slobozia2,4

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *