Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local – 3 IULIE 2024

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 3 iulie 2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 3 iulie 2024, orele 10.00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
    1Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Slobozia luna iulie 2024Primarul Municipiului Slobozia  1
2Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *