Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU :

 • Un număr de 8 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Slobozia;
 • Un număr de 55 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  Municipiul Slobozia;
 • Un număr de 3 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Slobozia;
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Slobozia.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 •  Colectarea datelor în teren:
  •   autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
   •  recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale Municipiului Slobozia (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 •  Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 •  Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 •  Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 •  Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 •  Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 •  Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 •  În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 •  Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 •  Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 •  Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 • Având în vedere că  autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14.03-15.05.2022, pentru cei 8 recenzori  pentru autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18.02.2022. (Pentru celelalte categorii de recenzori, se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată.)
 •  Programul de lucru al posturilor de lucru va fi stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare – 14.03-15.05.2022, astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.
 •  Cererile de înscriere (în format standard) pentru toate categoriile de recenzori, se depun la Biroul Relații cu Publicul, în sediul UAT Municipiul Slobozia , Bd.Episcopiei, nr.1 .
 • Se poate depune formularul semnat si in format electronic la adresa de email office@municipiulslobozia.ro.La cerere se vor atașa: 

– copie act identitate;

– copie act de studii (minim studii medii absolvite);

– cazier judiciar.

DOCUMENTE UTILE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *