Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț privind aprobarea regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru Municipiul Slobozia

  1. În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărîre privind : Aprobarea Regulilor și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor pentru Municipiul Slobozia .               

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia,  la dl. Muraraşu Ilie Cristian, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon  0243 231 450 , interior 149 , în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre, însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate este afişat la Sediul Municipiului Slobozia şi poate fi accesat pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro , în secţiunea Informaţii / Transparenţă Decizională .

.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *