Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SISTEM  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITATII  DE  COLECTARE  A  DESEURILOR  DE LA LUCRARILE  DE   CONSTRUCTII

  1. Detinatorii de deseuri, care executa lucrari de construire/desfiintare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizatii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa contacteze operatorul de salubritate SC ADI ECOO 2009 SRL Telefon: (+40) 769 061 906  Email: adi_ecoo@yahoo.com

Tariful de gestionare a deseurilor provenite din locuinte, generate de activitatea de reamenajare si reabilitare a acestora, perceput pe raza UAT Municipiul Slobozia, pentru utilizatori casnici, agenti economici si institutii este de 359,35 lei /tona cu TVA sau 143,75 lei /mc cu TVA.

2.Titularii autorizatiei de construire/desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special au obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale-beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile. 3.Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *