Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Licitații Publice

Achiziție publică: Servicii de proiectare și inginerie pentru obiectivul ”Modernizare și realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de lucrări având ca obiect: Servicii de proiectare și inginerie, elaborare documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, verificarea tehnică a proiectului tehnic prin verificatori de proiecte atestați, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor si execuția lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și realizare zonă comercială flori, zona Elegant, Slobozia”și vă invită să transmiteți ofertă  pentru serviciile și lucrările menționate anterior.

Read More

Achiziție publică: Servicii de elaborare a Memoriului de prezentare, întocmit conform Ordin nr.1682/2023 pentru PMUD și SIDU

Servicii de elaborare a Memoriului de prezentare întocmit conform Ordin nr.1682/2023 cu completările și modificările ulterioare pentru:
”Planul de mobilitate urbană durabilă 2021-2027 a Municipiului Slobozia”
”Strategia integrata de dezvoltare urbană a Municipiului Slobozia 2021-2027”

Read More

Achiziție publică: Servicii de informare pentru obiectivul „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor la Nivelul Municipiului Slobozia”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție de Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor la Nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița”; Cod proiect: C3I1B0122000104 și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

Read More

ERATĂ – Achiziție publică: Servicii de informare pentru obiectivul „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243231401, fax +40 243 212419, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, intenționează să atribuie contractul de achiziție de Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”; Cod proiect: C3I1A0122000038 și vă invită să ne transmiteți oferta dvs. pentru serviciile menționate anterior.

Read More

Achiziție publică: Servicii de imprimare, copiere și scanare în regim full-service

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

Read More

Achiziție publică: Servicii de supervizare lucrări execuție pentru obiectivul “Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură  Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de supervizare lucrări execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”, cod proiect C5-B2.1.a-1594

Read More

Achiziție publică: Servicii de promovare a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

Read More