Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Licitații Publice

Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”

Servicii de elaborare a studiilor de teren: Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor și a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: “EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CARTIER BORA”

Read More

Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentatiei pentru obtinerea avizelor/acordurilor si a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie:”Extindere Rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Slobozia Nouă”

Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, a Documentatiei pentru obtinerea avizelor/acordurilor si a Studiului de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitie:”Extindere  Rețele de alimentare cu apă și canalizare Cartier Slobozia Nouă”

Read More

Achiziție publică: Servicii de elaborare D.A.L.I pentru obiectivul de investiție: ”EXTINDERE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de servicii având ca obiect: Servicii de elaborare: Studiu Topografic și Studiu Geotehnic, Expertiza Tehnică a stării tehnice a infrastructurii străzilor, Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor pentru etapa (D.A.L.I), Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I), pentru obiectivul de investiție: ”EXTINDERE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA – BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”.

Read More