Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința de îndată a Consiliului Local – 13 Ianuarie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Neacșu Marian.  Viceprimar
Gabriel Mușat
2
2Proiect de hotărâre referitor la îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL nr. 203/22.12.2020 privind mofificarea și completarea HCL nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Viceprimar
Gabriel Mușat
2,3
3Proiect de hotărâre rferitor la aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare obiectivului „Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județul Ialomița, municipiul Slobozia, strada George Enescu nr. 1, etapa I”.Viceprimar
Gabriel Mușat
1,3
4Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului de vaccinare nr. 1” situat în municipiul Slobozia, Aleea Băii nr. 13.Viceprimar
Gabriel Mușat
1,2
5Proiect de hotărâre privind înființarea „Centrului de vaccinare nr. 2” situat în municipiul Slobozia, str. Gheorghe Lazăr nr. 3.Viceprimar
Gabriel Mușat
1,2
6Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei.Viceprimar
Gabriel Mușat
3
7Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.  

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *