Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 28 Ianuarie 2021

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 22 decembrie 2020.
2Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 23 decembrie 2020.
3Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 13 ianuarie 2021.
4Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul IV – 2020. Primarul Municipiului Slobozi1
5Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2020 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia. Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Slobozia pentru anul şcolar 2021-2022. Primarul Municipiului Slobozia5
7Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor sociale din Municipiul Slobozia în anul 2021. Primarul Municipiului Slobozi5
8Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia. Primarul Municipiului Slobozia5
9Proiect de hotărâre  privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentrusemestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizareaacestei activitati. Primarul Municipiului Slobozia2
10Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  450,00 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Pinului, nr. 10,  nr. cadastral 30532.Primarul Municipiului Slobozia1,4
11Proiect de hotărâre prin care se aprobă raportul  de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață  de  787,15 mp, situat în Municipiul Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 5,  nr. cadastral 1457, către societatea PREMIER COM S.R.L.,  care îl deține în prezent în concesiune. Primarul Municipiului Slobozia1,4
12Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 128/27.06.2019 privind aprobarea tarifelor în vederea organizării unor activități socio-culturale în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Slobozia și Căminului Cultural Slobozia Nouă. Primarul Municipiului Slobozia2,5
13Proiect de hotărâre referitor la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.  Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare. Primarul Municipiului Slobozia3
15Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor notariale și cadastrale de dezmembrare a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Slobozia identificat cu nr. Cadastral 39280. Primarul Municipiului Slobozia3
16Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 69/29.04.2020  privind stabilirea impozitelor și taxelorlocale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. Primarul Municipiului Slobozia1,2
 17Proiect de hotărâre referitor la menținerea, în anul 2021, la nivelul lunii decembrie 2020, a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, în direcţiile și în serviciile publice de interes local. Primarul Municipiului Slobozia2 
18Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021.  
19Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. 

Având în vedere: Prevederile art 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:
1. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 181/11.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2020-2021.
2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 214/22.12.2020 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal ”Unirea” Slobozia.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Slobozia în cadrul Comisiei pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință în Municipiul Slobozia.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *