Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 9 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară pentru data de 9 Septembrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de furnizare nr. 5826/17.01.2022Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 38919/22.03.2021 aferent proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre  privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 77976/23.08.2021 aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre  privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 89827/01.10.2021 aferent proiectului „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, cod SMIS 128396Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de furnizare nr. 43185/05.04.2021 aferent proiectului “Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative în Municipiul Slobozia”Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna septembrie 2022Primarul Municipiului Slobozia1
7Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *