Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară a Consiliului Local – 9 Decembrie 2022

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară pentru data de 9 Decembrie 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2022. Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE SALA 1 DE SPECTACOLE – CASA MUNICIPALĂ DE CULTURA „NICOLAE ROTARU”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
3Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE PARC JOACĂ, ȘCOALA NR. 1”.Primarul Municipiului Slobozia1,3
4Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL – CARTIER BORA” din Municipiul Slobozia, Județul Ialomia – faza PT. Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Soare Dragoș, reprezentant legal al UAT Municipiul Slobozia să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”  documentele necesare în vederea implementării proiectului „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița”.Primarul Municipiului Slobozia2
6Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.
1Comisia Economico – Financiară
2Comisia Juridică și de Disciplină
3Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 09.12.2022

Având în vedere: Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU AUTOBUZE ELECTRICE”.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „IMPLEMENTARE PARC FOTOVOLTAIC EPURARE_1, CU PUTERE INSTALATĂ DE 60KW AC”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi suplimentară au fost transmise Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Slobozia pentru avizare.

Consilierii locali vor putea formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri, conform prevederilor art. 138 alin. (12) din Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare.

II. PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 09.12.2022

  1. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Ialomița”.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *