Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de Îndată a Consiliului Local – 10 IANUARIE 2023

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 10 IANUARIE 2022

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 365/07.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării. Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 366/07.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 367/07.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
4Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

*Denumirea Comisiilor de specialitate:

1Comisia Economico – Financiară
2Comisia Juridică și de Disciplină
3Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
4Comisia de Comerț, Prestări-Servicii
5Comisia pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Sport, Tineret, Protecție Socială

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *