Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința extraordinară de Îndată a Consiliului Local – 17 IANUARIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței extraordinare de îndată din data de 17.01.2023, orele 1400

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 365/07.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Casa Municipala de Cultura Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 366/07.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 367/07.10.2022 privind aprobarea proiectului, a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată și a cheltuielilor legate  de proiectul ” Cresterea eficientei energetice – Liceul Pedagogic Matei Basarab, Slobozia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 – Valul Renovării.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind participarea la proiectul „Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ialomița” și aprobarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Slobozia, Județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia1
5Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

Având în vedere:

Prevederile art. 135 alin (8) din Codul administrativ, se propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele materiale:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2022.

DOCUMENTE ATAȘATE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *