Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința de îndată a Consiliului Local – 11 Aprilie 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței de îndată din data de 11.04.2023, orele 14.00

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea HCL nr. 148/27.05.2021 privind  participarea UAT Municipiul Slobozia în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy Assistance și asocierea cu Județul Ialomița în vederea realizării în comun a proiectelor de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Liceul de arte Ionel Perlea – Sala de sport, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale  și a Temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice – Colegiul Național Mihai Viteazul – Sala de sport, Municipiul Slobozia”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
4Proiect de hotărâre privind actualizarea anuală cu rata inflației a chiriilor aferente locuințelor construite din fonduri ANL, în Municipiul Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
5Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *