Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Insolvență: Vânzare Proprietate (Imobil)

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului PETROSERV SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud. Ialomița, având număr de ordine în Registrul Comerţului J21/1032/1994 şi CUI 6671951, numit prin Hotărârea intermediară nr. 299 F din data de 19.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 1238/98/2019 de către Tribunalul Ialomița, Secția Civilă, vă comunicăm atașat:

  • Cererea nr. 4291/11.10.2022 prin care vă solicităm respectuos să procedați la afișarea anunțului de licitație publică atașat, cu privire la VÂNZAREA ÎN BLOC A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită de 5,76 mp și C6-rezervor carburanți în suprafață construită de 70 mp, ȘI A BUNURILOR MOBILE aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 30.300 EURO + TVA, prin licitație publică care va avea loc în data de 19.10.2022 ora 12:00, iar în cazul în care proprietatea imobiliară și bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.10.2022 ora 12:00, 02.11.2022 ora 12:00, respectiv în data de 09.11.2022 ora 12:00, la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *