Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunțuri și comunicate

Anunț Public: Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante” în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396

Primăria Municipiul Slobozia anunță începând cu data de miercuri 11 mai 2022, demararea lucrărilor de execuție aferente proiectului „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante” în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128396

Read More

ANUNȚ DE LICITAŢIE PUBLICĂ: S.C. PETROSERV S.R.L.

PETROSERV SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud.  Ialomița,  având  număr  de  ordine  în  Registrul  Comerţului  J21/1032/1994  şi  CUI  6671951,  prin  lichidator judiciar  Consultant  Insolvență  SPRL,  cu sediul  procesual  ales  în  Timișoara,  str.  Daliei, nr.  8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,  numit  prin  Hotărârea  intermediară  nr.  299  F  din  data  de  19.03.2021  pronunțată  în  dosarul  nr. 1238/98/2019  de  către  Tribunalul  Ialomița,  Secția  Civilă,  anunţă  licitaţie  publică  deschisă,  competitivă,  cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită  de  5,76  mp  și  C6-rezervor  carburanți  în  suprafață  construită  de  70  mp,  ȘI  A  BUNURILOR MOBILE aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 50.500 EURO + TVA

Read More

ENEL: Întreruperi Energie Electrică

E-Distribuţie Dobrogea a redus pe cât posibil numărul întreruperilor programate pentru buna administrare și funcționare a rețelei de distribuție a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clienților. Lucrările au fost reduse la cele care sunt necesare. Regretăm neplăcerile resimțite de clienți în cazurile în care aceste lucrări, efectuate pentru a preveni eventuale probleme în alimentare, perturbă temporar activitățile acestora.
Întreruperile se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții în bune condiții.

Read More

Anunț Dezinsecție: 11.04 – 21.04.2022

Va aducem la cunoștință că – în perioada 11.04.2022 — 21. 04.2022 , între orele 22.00 – 06.00, DADP Slobozia va execută lucrñri de dezinsecție pe domeniul public – în zonele verzi , scuaruri , în zonele de agrement , pe drumuri publice și pe zonele de protecție ale acestora.

Read More

Anunț POAD 2022: 28 Martie – 28 Aprilie 2022

Primăria Municipiului Slobozia, prin Direcția de Asistență Socială Slobozia, aduce la cunoștință cetățenilor că în perioada 28.03.2022 – 28.04.2022 se desfășoară distribuirea produselor alimentare (Tranșa IV) la 𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗮̆ 𝗦𝗳â𝗻𝘁𝘂𝗹 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗲, situată în 𝗠𝘂𝗻ici𝗰𝗶𝗽𝗶𝘂𝗹 𝗦𝗹𝗼𝗯𝗼𝘇𝗶𝗮, 𝘀𝘁𝗿. 𝗩𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿, 𝗻𝗿. 𝟲𝟭, de luni până vineri, 𝗶̂n𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗿𝗲𝗹𝗲 𝟬𝟴:𝟯𝟬 – 𝟭𝟲:𝟬𝟬.

Read More

Anunț Licitație Publică: SC PETROSERV SRL

PETROSERV SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud.  Ialomița,  având  număr  de  ordine  în  Registrul  Comerţului  J21/1032/1994  şi  CUI  6671951,  prin  lichidator judiciar  Consultant  Insolvență  SPRL,  cu sediul  procesual  ales  în  Timișoara,  str.  Daliei, nr.  8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824

Read More

Implică-te și acționează! Fii voluntar!

UAT-Municipiul Slobozia, în temeiul dispozițiilor Legii nr.78/24.06.2014 privind reglementarea activitãții de voluntariat în România, prin prezentul anunț, își manifestã disponibilitatea de a colabora cu voluntari în vederea desfãșurãrii unor activitãți care sã permitã cetãțenilor implicarea activã în probleme legate de acțiuni umanitare, mediu înconjurãtor, probleme sociale și altele asemenea, ce pot apãrea în comunitatea noastrã.

Read More