Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunțuri și comunicate

Raport Legea Nr. 251/2004 (Anul 2022)

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, Municipiul Slobozia , face cunoscut faptul că in cursul anului 2022 nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei de către funcţionarii publici şi celelalte persoane care au obligaţia să-şi declare averea, potrivit legii.

Read More

Stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare, în anul 2023

În vederea stabilirii termenelor-limită în activitățile desfășurate de structurile interne ale instituției noastre, vă comunicăm că, potrivit art. 1, alin. (1) din H.G. nr. 1555 / 2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare, în anul 2023 au fost stabilite 3 zile libere, respectiv: 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august.

Read More

ANUNȚ PRIVIND DECLARAREA ȘI ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL

Având în vedere prevederile OG nr. 28/2008 privind registrul agricol și ale Ordinului  nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind  modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, Primăria Municipiului Slobozia aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice obligația acestora de a declara următoarele date pentru înscrierea în registrul agricol

Read More

Invitație pentru selecția partenerilor – Consorțiul regional pentru învățământ dual ”Conect Muntenia”

În vederea constituirii Consorțiului regional pentru învățământ dual ”Conect Muntenia” și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program – pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Read More

ANUNȚ PRELUNGIRE SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

În vederea constituirii Consorțiului Regional/Multiregional pentru învățământ dual și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, UAT Municipiul Slobozia a publicat în data de 28.11.2022 Anunțul cu nr. 119899 pentru selecția partenerilor – operatori economici

Read More

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI – OPERATORI ECONOMICI

În vederea constituirii Consorțiului Regional/Multiregional pentru învățământ dual și pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);

Read More