Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Datorie Publică

In conformitate cu HCL nr. 35/12.09.2016 art. 4 și HCL nr 166/06.07.2023, avem obligația publicării pe pagina de internet a Municipiului Slobozia, in prima decadă a fiecărui trimestru, pentru trimestrul expirat, respectiv trim. IV 2023, a următoarelor date:

A.- Hotărârea comisiei de avizare a împrumuturilor locale, anexă la Hotărârea 4966/24.10.2016

– valoarea împrumutului contractat : 25.400.000 lei, din care s-a rambursat anticipat 6.751.781,01 lei in luna mai 2022)

– gradul de îndatorare al Municipiului Slobozia ( emisiunea de obligațiuni municipale + creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice+ credit Libra Internet Bank) 4,90 % conform anexă.

– durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului: fără perioadă de grație, 20 de ani

B.- Hotărârea comisiei de avizare a împrumuturilor locale nr. 8000 din 04 octombrie 2023, prin care se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile in valoare de 16.460.000 lei, pe o perioadă de 60 luni, cu perioada de grație de 12 luni.

– dobănzile, comisioanele și alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:

  1.  Emisiunea de obligațiuni municipale BCR: trimestrial – noiembrie 2023 = 290.000 lei (dobânda variabilă se aplică formula: (ROBID 6M+ROBOR 6M)/2+0.9%);
  2.  Creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice: trimestrial -noiembrie 2023 = 100.503 lei (Dobănda ROBOR la 3 luni comunicată de BNR + 3.69%);
  3.  Creditul contractat de la Libra Internet Bank: lunar- noiembrie, decembrie 2023= 16.377,95 lei ( dobândă variabilă ROBOR 3M+ marja de 1,10 puncte).

– plățile efectuate pentru rambursarea din fiecare finanțare rambursabilă:

  1.  Emisiunea de obligațiuni municipale : trimestrial 625.000 lei;
  2.  Creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice: trimestrial 201.090 lei;

 Creditul contractat de la Libra Internet Bank: trimestrial 0 lei.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *