Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț de mediu: „EXTINDERE  ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA- BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA, titular al proiectului „EXTINDERE  ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA- BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE  ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA- BORA. MODERNIZARE STRĂZI ȘI DRUMURI DE INTERES LOCAL”, propus a fi realizat Slobozia: 1. str. 1 Mai, 2. str. Salcâmi, 3. str. Dealului, 4. str. Sălcii, 5. str. Prel. Măgurii- CF 33438, 6. str. Intrarea Luncii, 6. str. Grâușor, 7. str. Păpădiei, 8. str. Intrarea Luncii, 9. str. Luncii, 10. str. Vasile Roaită, 11. str. General Magheru .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului lalomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni- joi 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *