Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Comunicat de Presă: Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița

U.A.T. Municipiul Slobozia, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului cu titlul Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița, COD PROIECT C3|1B0122000104, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență  Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția I1.B “Construire de insule ecologice digitalizate”.

Investiția are ca scop principal colectarea separată a deșeurilor menajere și similare pe 5 (cinci) fracții în mediul urban (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale).

Obiectivul general:

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor pe plan local cu accent pe colectarea selectivă, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Obiectivul specific:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a finanțării este eligibilă și este de 3.492.845,00 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, în valoare de 663.640,55 lei, respectiv 4.156.485,55 lei cu TVA.Perioada de implementare a proiectului nu va depăși data de 31.12.2024.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *