Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte cu Finanțare Europeană

Informare Proiect: “Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429

“Construcție Complex social Bora în Municipiul Slobozia”, COD SMIS 155429, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 – DLRC (CLLD), aferent Axei prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1:

Read More

Anunț Public: Restricționarea temporară a circulației pietonale dar și auto, pe zone aferente bd. Unirii, Cosminului și ulterior, bd. Matei Basarab și bd. Chimiei

Primăria Municipiul Slobozia anunță demararea lucrărilor de execuție aferente proiectului de lucrări „Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluții inovative ”, în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128389, care determină la data prezentului anunț și vor determina în continuare, restricționarea temporară a circulației pietonale dar și auto, pe zone aferente bd. Unirii, Cosminului și ulterior, bd. Matei Basarab și bd. Chimiei

Read More