Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț: Extindere Rețele Utilități Gării Noi

Primăria Municipiului Slobozia, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita – 2021 au implementat proiectului cu titlul ,,Extindere rețele utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din municipiul Slobozia – alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și pietonală  Etapa a II a”.

Obiectivul proiectului a vizat reabilitarea/extinderea/ modernizarea Bd.1 Decembrie pe o lungime de 349,69 ml și Str. Colonel Popescu pe o lungime de 130,97 ml, în total 480,66 ml, suprafață ce a fost amenajă ,cu respectarea traseului actual, iar semnalizarea rutieră s-a realiza în concordanță cu standardele europene și naționale. Prin acest proiect s-a asigurat o bună desfășurare a traficului rutier în zonă, atât pentru populație cât și pentru echipajele de intervenție.

Valoarea totală a contractului de finantare este de 4.796.017,50 lei, după cum urmează:
Contribuție U.A.T. Municipiul Slobozia: 4.396.017,50 lei; Contribuție ADI Ialomița: 400.000 lei

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *