Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RECOMANDARI PRIVIND RESPECTAREA UNOR REGULI SI MASURI PE TIMPUL SEZONULUI RECE

În perioada sezonului rece, numărul de incendii produse la locuinţe şi gospodării ale cetățenilor, al accidentelor si incidentelor specifice crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori însemnate. Acest lucru se întâmplă si din neglijența oamenilor, care nu își iau toate măsurile pentru evitarea acestor situatii periculoase.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Slobozia, prin personalul de specialitate, recomandă cetăţenilor respectarea următoarelor măsuri pe timpul sezonului rece :

 La exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

• Înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate şi curăţate pentru a fi în perfectă stare de funcţionare;

• Se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi se va evita supraîncărcarea acesteia;

• Este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;

• Este interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

• Sobele se vor utiliza numai cu uşiţa de alimentare închisă;

• În faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;

• Nu se vor aşeza în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

• Copiii nu vor fi lăsaţi niciodată nesupravegheaţi, cu focul aprins în sobă;

• În camerele în care încălzirea se realizează cu sobe, este interzisă curăţirea cu substanţe inflamabile a duşumelelor şi a oricărui obiect;

• Cenuşa şi jarul provenite de la sobe vor fi depozitate într-un loc special amenajat.

La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului

• Verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum se va efectua de către o persoană specializată;

• Coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale pereţilor, planşeelor şi acoperişurilor;

• În podul casei, coşul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;

• În poduri şi mansarde este interzisă amenajarea de afumători.

La exploatarea instalaţiilor de încălzire pe bază de combustibil gazos

• Aprinderea focului la aragaz sau în sobele alimentate cu gaze naturale se va face după principiul ”gaz pe flacără”;

• Verificarea etanşeităţii buteliei de aragaz şi a instalaţiei de alimentare cu gaze se va face cu emulsie de apă şi săpun;

• Montarea, dar mai ales punerea în funcţiune a unei centrale termice de apartament se va efectua, în mod obligatoriu, de personal autorizat;

• Proiectarea şi executarea instalaţiei de gaz aferente centralei termice pe combustibil gazos se realizează doar cu firme autorizate.

La exploatarea instalaţiilor electrice

• Nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

• Reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;

• Nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

• Nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

• Vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat);

• Se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize şi folosirea în tablourile electrice a siguranţelor improvizate.

Afumătorile

• Se interzice amplasarea afumătorilor în poduri, magazii, garaje, şure etc;

• Afumătorile vor fi în permanenţă supravegheate.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii

– copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru iluminat, în stare de funcţionare;

– copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete);

– nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

– copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezenţa adulţilor.

Pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă provocate de fenomenele meteorologice periculoase, cetăţenii îşi vor asigura următoarele materiale:

– sare şi nisip pentru topirea gheţii şi îmbunătăţirea aderenţei pe căile circulabile;

– unelte de îndepărtare a zăpezii;

– combustibil de încălzire în cantitate suficientă, în cazul în care vă asiguraţi încălzirea în sistem propriu. Izolaţi-vă termic locuinţa şi protejaţi-vă locuinţa cu jaluzele exterioare. 

Pentru circulaţia pe drumurile publice pe timp de iarnă, când condiţiile meteorologice sunt vitrege, înainte de a pleca la drum, şoferii îşi vor pregăti autoturismele astfel:

– acumulatorul şi sistemul de aprindere trebuie să fie în stare foarte bună, iar bornele bateriei curăţate;

– asiguraţi-vă antigel corespunzător pentru a evita îngheţarea;

– asiguraţi-vă că sistemul de încălzire şi dezgheţare funcţionează eficient;

– verificaţi sistemul de acţionare al ştergătoarelor de parbriz; asiguraţi lichid de curăţare pentru temperaturi scăzute;

– verificaţi funcţionarea farurilor şi a luminilor de avarie;

– verificaţi nivelul şi densitatea uleiului;

– dotaţi-vă autovehiculele cu lanţuri antiderapante.

Dacă trebuie să conduceţi, luaţi următoarele măsuri:

– circulaţi doar ziua, niciodată singur, şi anunţaţi cunoştinţele despre programul dumneavoastră. Folosiţi drumuri principale;

-evitaţi drumurile secundare considerate scurtături.

Dacă  viscolul vă surprinde în maşină, luaţi următoarele măsuri:

– trageţi pe dreapta. Porniţi luminile de avarie şi agăţaţi o cârpă pe antena radio ori la geam;

– rămâneţi în autoturism până ce forţele de interventie vin să vă salveze;

– mişcaţi-vă pentru a menţine organismul cald, evitând extenuarea. Nu adormiţi!;

– porniţi lumina din interior pe timp de noapte pentru ca echipele de salvare să vă observe;

– dacă viscolul a încetat, şi este absolut necesar, părăsiţi maşina şi continuaţi drumul pe jos.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *