Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ședința ordinară a Consiliului Local – 19 DECEMBRIE 2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinței ordinare din data de 19.12.2023, orele 1600

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Slobozia din data de 28 noiembrie 2023.
2Aprobarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Slobozia din data de 07 decembrie 2023.
3Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 402/24.11.2022.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 146/30.08.2018.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Mărului, nr. 22, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire și terenul aferent începând cu anul 2024, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, Bulevardul Unirii, nr. 4, ca urmare a constatării stării de clădire și teren neîngrijite.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind acordarea scutirilor prevăzute de art. 456 alin. (2) lit. d) și ale art. 464 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Asociației Județene de Fotbal Ialomița, pentru anul 2024.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
8Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei „New Life” de la plata impozitului  pe clădiri și terenul aferent pentru imobilele proprietatea fundației situate în Municipiul Slobozia, în anul 2024.Primarul Municipiului Slobozia1, 5
9Proiect de hotărâre privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Șoseaua Nordului, bloc T2, scara A, parter, apartament 3, către doamna Stan Tania-Aurora și domnul Stan Adrian-Marian.Primarul Municipiului Slobozia1, 4
10Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.Primarul Municipiului Slobozia3
12Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute în favoarea ENGIE Romania SA și DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL.Primarul Municipiului Slobozia3
13Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  P.U.Z. ,,LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE REZIDENȚIALE, TRAMĂ STRADALĂ, PIETONALĂ ȘI UTILITĂȚI PE CELE 12,5 HA PE CARE S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L. LE DEȚINE ÎN PROPRIETATE ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA” – Municipiul Slobozia, T357/1, P9.Primarul Municipiului Slobozia3
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2021 – 2027” a Municipiului Slobozia, aprobată prin HCL nr. 27/27.01.2022.Primarul Municipiului Slobozia2, 3
15Întrebări. Interpelări. Puncte de vedere. 

PROPUNERE DE SUPLIMENTARE A ORDINII DE ZI A  SEDINŢEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA DIN DATA DE 19.12.2023

Nr.crt.Materialele supuse dezbaterii și aprobăriiInițiatorComisii de specialitate*
1Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul al IV – lea al anului 2023Primarul Municipiului Slobozia1
2Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia – luna decembrie 2023.Primarul Municipiului Slobozia1
3Proiect de hotărâre privind instituirea unei Scheme de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere, prevăzute de art. 185 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, a contribuabililor persoane juridice.Primarul Municipiului Slobozia1
4Proiect de hotărâre privind instituirea unei Scheme de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligațiilor bugetare (redevențe) aferente întreprinderilor care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
5Proiect de hotărâre privind instituirea unei Scheme de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata de la plata impozitului pe clădiri și terenul aferent pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul Parcului Industrial al Municipiului Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
6Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului Slobozia, pentru Societatea OCH Logistic AG SRL – Parcul Industrial „Hamilton”.Primarul Municipiului Slobozia1
7Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis individual pentru SC SLIK IMPEX SRL, reprezentând scutire la plata impozitului/taxei pe clădire și terenul aferent, situate în Parcul Industrial „Centrul de afaceri Hamilton” – Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia1
8Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 9/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIEȚII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”.Primarul Municipiului Slobozia1
9Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centura ocolitoare din zona de Nord pentru Municipiul Slobozia și modernizare Drum DC53 Slobozia – Slobozia Nouă”.Primarul Municipiului Slobozia1, 3
10Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Slobozia aprobat prin Hotărarea Consiliului Local  Slobozia nr. 25/ 29.03.1996, actualizat conform Hotărarii Consiliului Local Slobozia nr. 132/2008, prelungit conform Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr. 186/27.09.2018, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General.Primarul Municipiului Slobozia3
11Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
12Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Slobozia.Primarul Municipiului Slobozia2
13Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale SloboziaPrimarul Municipiului Slobozia2
14Proiect de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 257/26.10.2023 privind emiterea avizului Consiliului Local Slobozia pentru prestarea activităților de servicii funerare de către SC PETRACOM SRL pentru sediul secundar situat în municipiul Slobozia, șoseaua Călărași nr. 7, județul IalomițaPrimarul Municipiului Slobozia2, 4

DOCUMENTE

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *