Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: Compartiment Informatică

Informare – PK ARSENIC S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, TITULARUL PK ARSENIC SRL, Str. Barbu Vacarescu Nr. 201, Etaj 11, Biroul nr. 23, Sector 2, Bucureşti, intenţionează să solicite de la AN “Apele Române” – direcţia apelor Buzău – Ialomiţa , Aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia RETAIL PARK SLOBOZIA: CONSTRUIRE CORP C22 si RESTAURANT TIP DRIVE-IN, REALIZARE PARCARE, AMENAJARE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE ŞANTIER . Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, Romania, nr. cad. 39151

Read More

Anunț mediu: Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia cu sediul în Strada Episcopiei nr.1, titular al planului “Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană”, în localitatea Slobozia, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Read More

Anunț mediu: Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia cu sediul în Strada Episcopiei nr.1, titular al planului “Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”, în localitatea Slobozia, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii solicitării, la APM Ialomița pentru obtinerea avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Read More

ÎN ATENȚIA SOLICITANȚILOR, SPECIALIȘTI ÎN SĂNĂTATE PENTRU ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR TIP A.N.L.

Primăria municipiului Slobozia vă aduce la cunoștință că termenul limită pentru reactualizarea dosarelor în scopul repartizării unei locuințe pentru specialiștii din sănătate, destinate închirierii, construită din fonduri A.N.L., este data de 29.07.2022.
Reactualizarea dosarelor este necesară pentru întocmirea listei cu ordinea de prioritate valabilă pentru anul 2022 cu ocazia dării în folosință a blocului T6 situat pe str. Viilor nr. 65 A.
Relații suplimentare se pot obține de la Primăria municipiului Slobozia, Serviciul Managementul Serviciilor de Utilități Publice, Biroul Unic nr. 4, telefon 0243231401, interior 127( tasta 8).

Read More

ANUNȚ MEDIU: MUNICIPIUL SLOBOZIA

MUNICIPIUL SLOBOZIA, titular al proiectului „Reabilitarea functionala a Pietei Revolutiei, municipiul Slobozia”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :„Reabilitarea functionala a Pietei Revolutiei, municipiul Slobozia”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei, sau identificat prin Anexa HCL nr. 134/30.06.2009, pozitia nr. 1, cod clasificare 1.6.4., in suprafata de 30589,08 mp, judetul Ialomita.

Read More

ANUNȚ MEDIU: S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A.

S.C. AVICOLA SLOBOZIA S.A. cu sediul în Șoseaua Constanța, nr. 5-6, Județul Ialomița, va depune documentația tehnică în vederea obținerii AUTORIZAȚIEI DE MEDIU pentru desfășurarea activității conform Cod (ului) CAEN 1012 – PRELUCRAREA ȘI CONSERVAREA CĂRNII DE PASĂRE, care se desfășoară în ABATOR PĂSĂRI SLOBOZIA, Șoseaua Constanța, nr. 5-6, Județul Ialomița, COD 920110.

Read More