Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: licitatii

ANUNȚ DE LICITAŢIE PUBLICĂ: S.C. PETROSERV S.R.L.

PETROSERV SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat Orboeşti, Comuna Andrăşeşti, jud.  Ialomița,  având  număr  de  ordine  în  Registrul  Comerţului  J21/1032/1994  şi  CUI  6671951,  prin  lichidator judiciar  Consultant  Insolvență  SPRL,  cu sediul  procesual  ales  în  Timișoara,  str.  Daliei, nr.  8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,  numit  prin  Hotărârea  intermediară  nr.  299  F  din  data  de  19.03.2021  pronunțată  în  dosarul  nr. 1238/98/2019  de  către  Tribunalul  Ialomița,  Secția  Civilă,  anunţă  licitaţie  publică  deschisă,  competitivă,  cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE situată în sat Orboești, Comuna Adrășești, jud. Ialomița, nr. cadastral 233, înscrisă în Carte Funciară nr. 4 localitatea Adrășești, Sat Orboești, constituită din 6 construcții reprezentând o fostă stație de carburanți și o clădire nivel P+1 cu funcțiunea de motel, în suprafață totală de 418,95 mp: C1-clădire P+1 în suprafață construită de 148,43 mp, C2-service auto în suprafață construită de 132,56 mp, C3-chiosc în suprafață construită de 34,85 mp, C4-cabină benzinărie P+1 în suprafață construită de 27,35 mp, C5-pompe benzină în suprafață construită  de  5,76  mp  și  C6-rezervor  carburanți  în  suprafață  construită  de  70  mp,  ȘI  A  BUNURILOR MOBILE aflate în patrimoniul societății debitoare Petroserv SRL, la prețul de 50.500 EURO + TVA

Read More

Achiziție Publică: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii aflate pe domeniul public”

Achiziție Publică: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Realizare rețea de iluminat pentru loc de depozitare autoturisme abandonate, garaje prefabricate, alte construcții provizorii aflate pe domeniul public”

Read More