Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: licitatii

Achiziție publică: Servicii de imprimare, copiere și scanare în regim full-service

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

Read More

Achiziție publică: Servicii de supervizare lucrări execuție pentru obiectivul “Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură  Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de supervizare lucrări execuție pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”, cod proiect C5-B2.1.a-1594

Read More

Achiziție publică: Servicii de promovare a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, județul Ialomita, str. Episcopiei nr. 1, telefon 0243/231401, fax 0243/212149, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, vă invită să depuneți ofertă la achiziția directă descrisă în cele ce urmează.

Read More

Achiziție publică: Servicii de proiectare și execuție lucrări conform ATR, pentru realizarea racordurilor aferente obiectivului ”Racordare la rețeaua electrică la Parc de distracție și agrement Pădurea Peri”

Achiziție publică: Servicii de proiectare și execuție lucrări conform ATR, pentru realizarea racordurilor aferente obiectivului ”Racordare la rețeaua electrică la Parc de distracție și agrement Pădurea Peri”

Read More

Achiziție publică: Servicii de expertiză tehnică și rest de executat pentru obiectivul „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon +40 243 231401, fax +40 243 212419, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să atribuie contractul de achiziție publică având ca obiect: Servicii de EXPERTIZĂ TEHNICĂ SI REST DE EXECUTAT pentru obiectivul de investiții „Extinderea stației de tratare a apei în vederea creșterii gradului de siguranță pentru tratarea apei”

Read More

Achiziție publică: Servicii de informare și promovare pentru obiectivul „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor la Nivelul Municipiului Slobozia”

Servicii de informare și promovare pentru obiectivul de investiții „Construirea de Insule Ecologice Digitalizate pentru Colectarea Selectivă a Deșeurilor la Nivelul Municipiului Slobozia, Județul Ialomița”

Read More

Achiziție publică: Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Servicii de informare, promovare și conștientizare pentru obiectivul de investiții „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița”

Read More

Achiziție Publică: Servicii de Proiectare – CRIVAE – Parc IMM

”Servicii de proiectare – Proiect tehnic (inclusiv verificare documentație tehnică de către verificatorii autorizați), DTAC, DTOE, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lucrărilor pentru obiectivul de investiții: STAȚIE DE POMPARE APE PLUVIALE ȘI CONDUCTĂ REFULARE CU DESCĂRCARE ÎN CANAL DESECARE (CRIVAE)” – PARC INDUSTRIAL IMM SLOBOZIA;

Read More