Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: transparenta decizionala

Proiect de Hotărâre: Aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Municipiului Slobozia

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărîre referitor la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al Municipiului Slobozia .

Read More

Proiect de Hotărâre: Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2025

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărîre referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2025 .

Read More

Proiect de Hotărâre: Aprobarea modificarii unor trasee rutiere, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare si informare pe anumite strazi din Municipiul Slobozia

În conformitate cu prevederile art.7, alin.2 şi alin.4 din Legea nr.52/2003 republicată privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărîre referitor la:

  1. Aprobarea modificarii unor trasee rutiere, prin amplasarea de indicatoare rutiere de reglementare si informare pe anumite strazi din Municipiul Slobozia

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia,  la dl. Muraraşu Ilie Cristian, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon  0243 231 450, interior 273 , în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre, însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate este afişat la Sediul Municipiului Slobozia şi poate fi accesat pe site-ul primăriei www.municipiulslobozia.ro, în secţiunea Informaţii de interes public/ Transparenţă Decizională .

Data afişării : 07.11.2023

Proiect de Hotărâre: Aprobare PUZ Lotizare pentru locuinte rezidentiale, trama stradala, pietonala si utilitati pe cele 12.5HA pe care SC LUCMAR IMOBILIARE SRL le detine in proprietate in Municipiul Slobozia T357/1, P

Proiect de Hotărâre: Aprobare PUZ Lotizare pentru locuinte rezidentiale, trama stradala, pietonala si utilitati pe cele 12.5HA pe care SC LUCMAR IMOBILIARE SRL le detine in proprietate in Municipiul Slobozia T357/1, P

Read More