Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Listă titluri executorii

In temeiul prevederilor art. 47 alin.5, litera b si ale prevederilor alin. 6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte  administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr. Crt.    NUME PRENUME           ADRESA      TITLU      EXECUTORIU PROCES      VERBAL
1ION MARIANGEN MAGHERU 3959421/23.05.2023038507
2IBRIS LILISALCAMI 2261549/22.05.2023043697
3GHEORGHE LEONARDVIITOR 661956/23.05.2023099506
4GHERGHGINITA VALENTINRAZOARE BL 18 SCB AP4060729/11.04.202305247
5CURTE BANUDEALULUI 11B61442/23.05.2023043963
6CURTI CTINSALCAMI 1162027/23.05.2023101702
7ALEXANDRU GABRIELSALCII 27602037/23.05.2023101709
8MATEI CRISTIANCHIMIEI D3 A 761606/22.05.2023019131
9MITRICA MARINELM BASARAB, BL MB14, A, 1262072/23.05.2023101624
10MUTII ROMINELSALCAMI 1061523/22.05.2023043574
11CURT CIPRIANDEALULUI 11B61558/22.05.2023043075
12CHEPTANARU IONELSALCII 161975/23.05.2023094997
13CONSTANTIN DUMITRU MARIUSGEN MAGHERU 9461533/22.05.2023043347
14CURTE AURICASALCAMI 2262070/23.06.202391725
15RUPA LEONARDGEN MAGHERU 461422/23.05.2023043765
16RUPA FLORINGEN MAGHERU 2C62066/23.05.202394824
17STAN VLAD SABIE IONUTT VLADIMIRESCU BL I3 SC A , 762075/23.05.202362075
18TOMA LOREDANAM GORKI, 2758979/23.05.20230630138
19TUDOR MIHAIPLOPULUI, 861623/22.05.2023042388
20CURTE FLORIN NARCISDEALULUI 11B61446/2305.2023043817
21ALEXANDRU GABRIEL COSTINSALCII 2761431/23.05.2023 043765
22ANDREI CRISTIAN SEBASTIANPAPADIEI, BL C11, A , 261419/23.05.20230433810
23OPREA COSTIN IULIANCHIMIEI, G6, A , 4861458/23.05.2023044156
24CONSTANTINESCU DUMITRUGEN MAGHERU, 9461614/22.05.2023017347
25CURTE ELENASALCII, 2258385/04.05.2023043693

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *