Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț public privind decizia etapei de încadrare – EXPUR SA

SC EXPUR SA titular al proiectului „crestere capacitate de productie biodiesel de la 300 to/zi la 400 to/zi” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „crestere capacitate de productie biodiesel de la 300 to/zi la 400 to/zi” propus a fi amplasat in localitatea Slobozia, soseaua Amara, nr. 3, jud. lalomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum st la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM lalomita.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *