Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț public privind decizia etapei de încadrare – SC URBAN SA

MUNICIPIUL SLOBOZIA prin SC URBAN SA, titular al proiectului: ”EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA„ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM lalomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :”EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA „ propus a fi amplasat in mun. Slobozia, str. 1 Mai, jud. Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lalomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum st la urmatoarea adresa de internet: apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM lalomita.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *