Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: SC PROFESIONAL GMBH SRL

SC PROFESIONAL GMBH SRL, titular al proiectului: „Construire hala metalica-atelier auto”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire hala metalica-atelier auto”, propus a fi amplasat în
mun. Slobozia, str. Garii Noi, nr.20A, CF 33379 si nr.cadastral 923/1, jud. Ialomiţa.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu.nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *