Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: SC KAUFLAND ROMÂNIA SCS

S.C KAUFLAND ROMÂNIA SCS, titular al proiectului: “CONSTRUIRE PUŢ FORAT ÎN INCINTA KAUFLAND SLOBOZIA 6700”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Proiecţia Mediului ialomiţa,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : “ CONSTRUIRE PUŢ FORAT ÎN INCINTA
KAUFLAND SLOBOZIA 6700 “, propus a fi amplasat în municipiul Slobozia, Şos Bucureşti-Constanţa, nr.3E, jud. Ialomiţa.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00,
Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *