Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: PK ARSENIC SRL

S.C. PK ARSENIC S.R.L., anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “RETAIL PARK SLOBOZIA: CONSTRUIRE CORP C2 SI RESTAURANT TIP DRIVE-IN, REALIZARE PARCARE, AMENAJARE SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE ŞANTIER”, propus a fi realizat in municipiul Slobozia,
CF 39151 si NC 39151, judeţul Ialomiţa.

1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, şi pe site-ul APM Ialomiţa.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *