Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: Municipiul Slobozia

MUNICIPIUL SLOBOZIA, titular al proiectului „Extindere reţele utilitati si cai de circulaţie in zona cartier Gării Noi din municipiul Slobozia-alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, cai de circulaţie rutiera si pietonala-Etapa II”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere reţele utilitati si cai de circulaţie in zona cartier Gării Noi din municipiul Slobozia-alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, cai de circulaţie rutiera si pietonala-Etapa II”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, carter Gării Noi, Bulevardul Decembrie 1918, identificat prin Cartea Funciara nr. 31800 si număr cadastral 31800, in suprafaţa masurata de 14.964 mp si strada Colonel Popescu Ion, identificata cu Cartea Funciara nr. 38726 si număr cadastral 38726, in suprafaţa de 1.262 mp, judeţul Ialomiţa Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.l, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la următoarea adresa de internet: http://www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *