Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunț Mediu: MAXINESE FILUTA si MAXINESE VIORICA

MAXINESE FILUTA si MAXINESE VIORICA, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul„Construire spaţiu prestări servicii, magazie si împrejmuire”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia,
str. Plevnei, nr. 65, jud. Ialomiţa.

1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc. Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, şi pe site-ul APM Ialomiţa.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *